O nama

Arhitektonika je osnovana u Sarajevu maja 2009 god. Osnivač i direktor firme Edina Sabrihafizović diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu,sa iskustvom učešća na internacionalnim workshop-ima, arhitektonskim konkursima kao i rada za velike projektne kuće. Aktivnosti u različitim oblastima arhitekture i dizajna kao saradnja i rad za mnoge arhitektonske firme i pojedince dao nam je mogućnost učešća i razumjevanja čitavog procesa od nastanka ideje preko prezentovanja do izvedbe projekta. Osnovni zadatak Arhitektonike je pružanje kvalitetnih arhitektonsko-dizajnerskih i urbanističkih riješenja kroz proces istraživanja, studioznog i odgovornog pristupa svakom pojedinacnom zadatku i u skladu sa tehničkim dostignućima i pozitivnim zakonskim okvirima.

STRUČNI TIM:

Arhitektura

 • Edina Sabrihafizović d.i.a. – vlasnik firme i odgovorni projektant
 • Esad Sabrihafizović d.i.a. – odgovorni projektant

Saradnici

 • Projektovanje konstrukcije: Ramić Amir d.i.g, Hajrudin Hodžić d.i.g, Šefket Bečirović d.i.g
 • Projektovanje mašinskih instalacija: Jasmin Burzić d.i.m
 • Projektovanje elektroinstalacija: Senad Hadžibegović d.i.e, Sandra Začinović d.i.e.
 • Projektovanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija: Selim Čaušević, Feđa Hadžibegović d.i.a
 • Projektovanje vanjskog uredenja: Aleksandar Ljoljić

 

 • Arhitektonski projekti
  • 2017 Osnovna škola Hrasno  izrada glavnog projekta
  • 2016 Punionica vode "Kraljevska" idejni projekat 
  • 2015 Roditeljska kuća/normal arhitektura  izrada projekta enterijera predmetne apartmanske jedinice
  • 2014 UNDP izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta i sanaciju prostora Srednje mješovite škole u Varešu
  • 2014 USAID izrada projektne dokumentacije za kotlovnicu/biomasa i projekat postojećeg stanja Franjevački samostan u Fojnici 
  • 2013 Kantonalna Bolnica Goražde - projekat postojećeg stanja (6900m2)
  • 2013 Poslovni prostor Eurobit (150m2). Projektovanje i stručni nadzor nad izvođenjem
  • 2012 Residencijalni objekat, Villa Popper – projekat postojećeg stanja i sanacije
  • 2012 Messer Mostar Plin upravna zgrada – idejni i glavni projekat redizajna
  • 2012 Kotlovnice biomasa (UNDP)Bratunac,Srebrenica,Milići– idejni/glavni projekat
  • 2011 Poslovna zgrada BBM (3.000,0 m2) – idejni i glavni projekat
  • 2011 Upravna zgrada i skladište CO2 “MESSER BH GAS” (800,0 m2) – idejno rješenje i dizajn enterijera
  • 2011 Vrtic PCELICA (640,0 m2) – idejni projekat
  • 2010 Turisticki izložbeni paviljon grada Sarajeva – idejno rješenje-realizacija
  • 2009 Upravna zgrada "MESSER SARAJEVO PLIN" Rajlovac - idejno rješenje i dizajn enterijera-realizacija
  • 2009 Porodicna kuca/Ul. Golobrdica - idejni projekat
  • 2009 RRS Fortica izrada glavnog projekta

 

 • Koncepti i konkursi
  • 2012 Montažne šatorske jedinice
  • 2011 Sarajevo Holiday Market  – idejni urbanistički projekat
  • 2010 Spa centar Hotel Bristol, koncept-idejni projekat
  • 2010 poslovna zgrada "HE na Drini" Višegrad javni konkurs
  • 2009 Auto Salon naselje Osijek Sarajevo, koncept-idejni i glavni projekat
  • 2008 Most ispred ALU Sarajevo javni konkurs
  • 2008 Spomenik poginuloj djeci Sarajeva, javni konkurs
  • 2007 RRS Fortica javni konkurs - I nagrada, BH Telecom
  • 2003 Modularni shop-ovi javni konkurs – I nagrada, BH Telecom

 

 

 • Nadzor/konsultanske usluge/Project manager
  • 2017 Osnovna škola Hrasno stručni nadzor
  • 2016 Stambeni objekat Obala 37 konsalting 
  • 2015 "Atal Group" upravna zgrada (2.000 m2) project manager i stručni nadzor
  • 2015 UNDP kontrola kvaliteta izvedenih radova na objektima oštećenim u poplavama (Šamac, Orašje, Doboj)
  • 2015 UNDP konsultantske usluge na izradi audita energetske efikasnosti za javne objekte (Grude, Ljubuški, Kupres)
  • 2014 Poslovna zgrada BBM (3.000m2). Konsultantske usluge, project manager i stručni nadzor
  • 2014 UNDP kotlovnice na biomasu Srebrenica, Bratunac, Šamac stručni nadzor
  • 2014 Roditeljska kuća - Klinički centar Sarajevo(950m2) revizija projektne dokumentacije
  • 2014 Filijala BBI banka (165m2) revizija projektne dokumentacije
  • 2013 Stambeno-poslovni objekat Marijin Dvor (11.400m2) revizija projektne dokumentacije
  • 2013 UNDP Kantonalni sud u Bihaću, prostorije za podršku svjedoka (200m2) revizija projektne dokumentacije
  • 2012 Rezidencijalni objekat, Villa Popper - nadzor
  • 2012 Sanacija krova ASU Sarajevo (cca 350,0 m2) strucni nadzor
  • 2011 Rekonstrukcija Art kino “TESLA” (460,0 m2) Konsultantske usluge I strucni nadzor
  • 2010 Enterijersko uredenje uprave SIPA-e - konsultantske usluge
  • 2010 Vanjsko uredenje-upravna zgrada I skladište "ATACO" – strucni nadzor
  • 2009 Upravna zgrada "MESSER SARAJEVO PLIN" Rajlovac – strucni nadzor
  • 2009 Adaptacija enterijera "ATACO" (2.500,0 m2) – strucni nadzor
  • 2009 Adaptacija benzinske pumpe "Energopetrol-CENTAR"

 

Edina Sabrihafizović

Edina Sabrihafizović rođena je 18.10.1975 u Sarajevu. 2001 diplomira na Arhitektonskom Fakultetu u Sarajevu.
Od 2001 dio je tima na organizaciji gradilišta i tehnologije građenja Bosmal City Centra.
Od 2004-2008 sarađuje na projektovanju centara “Robot” u Gračanici, Banja Luci i Sarajevu, Ambasadi Republike Turske u Sarajevu kao i prodajnog centra i fabričke hale “Bira“ Bihać. Od 2009. godine osniva biro Arhitektonika nastavljajući uspješno izvršavanje poslova projektovanja /BBM poslovni objekat, Upravno proizvodni objekti Messer u Rajlovcu i Sočkovcu/, nadzora i project manager-a /Upravna zgrada Messer Rajlovac, adaptacija kina “Tesla” Kriterion d.o.o., adaptacija skladišta i uprave za firmu Ataco, adaptacija benzinske pumpe za Energopetrol-Mol/, konsultantskih usluga za enterijersko uređenje uprave SIPA-e. Učesnik je brojnih arhitektonskih natječaja.

Esad Sabrihafizović

Rođen je 30.09.1974 u Sarajevu.2006 diplomira na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu na temu “Javne zgrade-advokatska kompanija”.
U toku studija,2003 sa kolegom Emirom Haračićem osvaja I nagradu na javnom konkursu BH TELECOM-a za modularne prodajne centre.
2007 zapošljava se u birou Ćema d.o.o. gdje zajedno sa kolegama Almom Idrizović i Mehmedom Pašićem, 2007 godine osvaja I nagradu na arhitektonskom konkursu BH TELECOMA za objekat
RRS Fortica.
2008 godine prelazi u projektni biro “Argentaria” gdje sarađuje na izradi projekta adaptacije zgrade Elektroprivrede u Sarajevu.
2009 godine otvara vlastitu firmu ARH E i usko sarađuje sa Arhitektonikom na većini projekata kao projektant i 3D modelar.
Zajedno sa suprugom Edinom učestvuje na arhitektonskim natječajima.