Adaptacija benzinske pumpe "Energopetrol-CENTAR" 2009

  • OBJEKAT:Benzinska pumpa
  • INVESTITOR:Energopetrol-Mol
  • FAZA:Project manager i  nadzor
  • ODGOVORNA OSOBA:Edina Sabrihafizović d.i.a.