AUTO SALON 2009

  • OBJEKAT:Auto salon i servis
  • KLIJENT:Državni ispit/koncept
  • NIVO OBRADE:Idejni projekat, glavni projekat
  • LOKACIJA:Sarajevo, naselje Osijek
  • POVRŠINA:1500 m²
  • KONSTRUKCIJA:Armiranobetonska konstrukcija/ temelji, ploče, grede/čelična konstrukcija - stepenište
  • MATERIJALIZACIJA:Aluminijske profilisane panel ploče u svijetloj/metalik i tamnijoj nijansi. Termopan staklena obloga postavljena na al. podkonstrukciju.

IDEJA:Funkcija objekta je dvojaka, sa jedne strane to je moderni auto salon izložbenog tipa a sa druge se nalazi se servis i praonica, namjera je bila da se preko al. fasade objekat doživi kao cjelina i to zahvaljujući kombinaciji tamnih i svjetlih ploha koje aludiraju na prljavštinu u jednom auto servisu a zahvaljujući modernom materijalu uklapaju se u reprezentativni izložbeni dio.