MESSER MOSTAR PLIN UPRAVNA ZGRADA 2012

  • OBJEKAT:Upravna zgrada
  • KLIJENT:Messer Mostar Plin
  • NIVO OBRADE:Redizaj postojeće fasade i enterijera.
  • LOKACIJA:Mostar
  • POVRŠINA:cca 460 m²
  • KONSTRUKCIJA:Armiranobetonska konstrukcija/ temelji, ploče, grede/
  • Krovna konstrukcija izvedena sa slojevima ravnog krova.
  • Zadržani gabariti postojećeg objekta.
  • MATERIJALIZACIJA:Klasična fasadna obloga, u više boja.

Ideja se oblikovala kroz reciklažu dizajna prethodnog objekta u Mostaru budući da je kompanija odlučila da unificira svoj vizuelni identitet. Uvedeni su prepoznatljivi elementi kao što su 3d slova u nazivu firme i sokl u antracit boji.Objekat se nalazi u južnom djelu BiH /Hercegovina/ popznatom po sunčanom vremenu i mediteranskoj klimi pa je predviđeno da bijela boja preovladava fasadom objekta. Enterijski projekat izveden je upotrebom živih boja sa akcentom na prisnu radnu atmosferu bez korporacijskih barijera.