MODULARNI PRODAJNI SHOP-ovi BH TELECOM KONKURS 2003 HARAČIĆ-SABRIHAFIZOVIĆ

  • OBJEKAT:Moduli BH Telecom Shop
  • KLIJENT:Konkursni rad I nagrada BH Telecom
  • NIVO OBRADE:Idejni koncept / konkursni rad
  • KONSTRUKCIJA I MATERIJALIZACIJA:Plastična masa na metalnoj podkonstrukciji.

IDEJA:Potreba savremenih kompanija da svoja prodajna mjesta učine prepoznatljivim i funkcionalnim kao i lako prilagodljivim različitim prostorima bila je osnova ovog projekta. Formirano je nekoliko tipskih modula koji zadovoljavaju jednu ili više funkcija, mogu egzistirati samostalno ili u kombinaciji, mogu formirati enterijer ili biti slobodnostojeći "paviljonski" elementi. Plastična forma nametnula se jer se lako oblikuje/elipsaste izložbene niše/, lako održava i ekonomski je isplativa u serijskoj proizvodnji sa mogučnošću zamjene dotrajalih elemenata. Korištene su boje koje čine zaštitni znak kompanije.