MONTAŽNE ŠATORSKE JEDINICE 2012

 

  • OBJEKAT:Šatorske jedinice
  • KLIJENT: Privatni
  • NIVO OBRADE:Idejni concept, 3d modeli i izrada promotivnog kataloga
  • LOKACIJA:Montažni objekti
  • POVRŠINA:U zavisnosti od jedinice cca 12-50m²
  • MATERIJALIZACIJA:Pocinčane šuplje čelične cijevi, PVC vodonepropusno platno

Montažna šatorska naselja poprimaju sve širu upotrebu. Njihova upotreba i primjena moguća je različitim situacijama: Humanitarne misije, privremena naselja,baze za radnike na izvođenju različitih vrsta radova…i sl. Na investitorov zahtijev napravili smo koncepte šatorskih jedinica sa različitim funkcijama: smještaj, kuhinja, skladište i sl. Dizajn šatorskog platna je trebao biti u svijetlijem tonu i lako uočljiv pa je na kraju donesena odluka da platna budu bijele boje sa plavim prugama. Koncept je prezentovan kroz katalog a mogućnosti u kombinovanju pojedinih jedinica u skladu sa okolnostima su velike.