Parking ispred upravno skladišnog objekta Ataco d.o.o. 2010

  • OBJEKAT:Parking ispred upravno skladišnog objekta
  • INVESTITOR:Ataco d.o.o.
  • FAZA:Izrada idejnog, glavnog projekta i  nadzor
  • ODGOVORNA OSOBA:Edina Sabrihafizović d.i.a.
  • DATUM I LOKACIJA:2010  Buća Potok Sarajevo