PORODIČNA KUĆA GOLOBRDICA 2009

  • OBJEKAT:Porodična stambena kuća
  • KLIJENT:Privatna investicija
  • NIVO OBRADE:Idejni projekat
  • LOKACIJA:Sarajevo, ulica Golobrdica
  • POVRŠINA:cca 200 m²
  • KONSTRUKCIJA:Armiranobetonska konstrukcija/ temelji, ploče, grede sa ispunom od opečnih blokova i klasičnom drvenom krovnom konstrukcijom.
  • MATERIJALIZACIJA:Klasična fasadna obloga. Fasadne ploče sa teksturom drveta. Krovna obloga - crijep.

IDEJA:Koncept porodične kuće smještene u tradicionalnu sredinu "mahale" potrebno je prilagoditi novim potrebama, dva odvojena stambena prostora i garaža, pri čemu je objekat trebalo zadržati u volumenima koji veličinom ne premašuju susjede i ne utiču na harmoniju uličnog platna.