Rekonstrukcija Art kino “Kriterion” 2010

  • OBJEKAT:Prostor za izložbe i događaje sa kafeom
  • ARHITEKTI:Maja Grabovac i Damir Lukić
  • INVESTITOR:Kriterion d.o.o.
  • FAZA:Nadzor
  • ODGOV. OSOBA:Edina Sabrihafizović d.i.a.
  • DATUM I LOKACIJA:2010/11   Sarajevo