RRS FORTICA 2007 PAŠIĆ-IDRIZOVIĆ-SABRIHAFIZOVIĆ

  • OBJEKAT:Radio relejna stanica, motel sa vidikovcem
  • KLIJENT:Konkursni rad I nagrada BH Telecom
  • NIVO OBRADE:Idejni koncept, Idejni projekat / konkursni rad
  • LOKACIJA:Mostar, brdo Fortica
  • POVRŠINA:cca 860 m²
  • KONSTRUKCIJA:Armiranobetonska konstrukcija/ temelji, ploče, grede/
  • sa ispunom od opečnih blokova i klasičnom drvenom krovnom
  • konstrukcijom.
  • MATERIJALIZACIJA:Klasična fasadna obloga. Fasadne ploče sa teksturom drveta.
  • Krovna obloga - crijep.

IDEJA:Projekat tretira objekat u kojem su smještene dvije  tehnološki potpuno različite funkcije. Ideja koju smo ponudili data kroz organizovanje pojedinih sadržaja uz zid koji svojom linijskom formom "otvara" javne sadržaje motela i vidikovca a "štiti" dio namjenjen relejnoj stanici. Prilikom projektovanja smo se trudili da se izbjegnu nesporazumi tako da objekat arhitekturom i volumenima a ne zaštitnim rampama i kontrolnim punktovima sugeriše kretanje korisnika koji dolaze na kraći boravak i odmor i uposlenika koji ovdje rade i borave duže.