SPA CENTAR 2010

  •     OBJEKAT:Spa centar Hotela Sarajevo
  •     NIVO OBRADE:Idejni koncept/nije realizovan
  •     POVRŠINA:cca 350 m²
  •     KONSTRUKCIJA/MATERIJALIZACIJA:Armirano betonska konstrukcija, bazenska tehnika prostor za instalacije.

IDEJA:Prostor u kojem je predviđen bazen i spa centar nekada je imao funkciju diskoteke sa barom, izrazito mala spratna visina kao i prostorna ograničenja dovela su do ideje bazena sa pratećim sa držajima malog kapaciteta ali luksuzno opremljenog u skladu sa kategorijom hotela. Mala spratna visina potencirana je tamnim tonovima u finalnoj obradi stropa kako bi se stvorio intiman ugođaj u kojem se posjetilac osjeća kao da je u vlastitom bazenu.
Prostorom dominira zelena staklena ili "Barisol"  opna koja daje kontrast tamnom prostoru i naglašava prostor po dužini.Drvene obloge sa kamenim detaljima preovladavaju enterijerom.