UPRAVNA ZGRADA „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ KONKURSNI RAD 2010

  • OBJEKAT:Upravna zgrada
  • KLIJENT:Konkursni rad JP “Hidroelektrane na Drini”
  • NIVO OBRADE:Idejni projekat / konkursni rad
  • LOKACIJA:Višegrad
  • POVRŠINA:cca 3580 m²
  • KONSTRUKCIJA:Armiranobetonska konstrukcija/ temelji, ploče, grede. Krovna konstrukcija izvedena sa slojevima ravnog krova.
  • MATERIJALIZACIJA:Obješena kamena fasada i termopan staklene plohe, bakarne obloge.

IDEJA:Rad na projektu je u najvećoj mjeri odredila blizina čuvenog mosta Mehmed Paše Sokolovića. Želja investitora je bila da pored funkcija uprave jedne energetske kompanije u prizemlju ili suterenu bude inkorporiran muzejski sadržaj namjenjen mostu M.P.Sokolovića Tako je materijalizacija i odnos volumena bila u funkciji simbolike, bakarna krivolinijska fasadna forma predstavlja rijeku Drinu - muzej Mosta, a kameni kubus iznad nje asocira na kamenu strukturu mosta njenu postojanost i tehničku pravilnost - uprava.Enterijer je riješen sa maksimalnim korištenjem prostora jer su kvadratura i spratnost bile relativno male a potrebe za brojem radnih mijesta značajne.