UPRAVNA ZGRADA „MESSER SARAJEVO PLIN“ RAJLOVAC 2009

  • OBJEKAT:Upravna zgrada
  • INVESTITOR:Messer Sarajevo plin
  • FAZA: Izrada idejnog, glavnog projekta i  nadzor
  • ODGOVORNA OSOBA:Edina Sabrihafizović d.i.a.
  • DATUM I LOKACIJA:2009/2010 Rajlovac