UPRAVNA ZGRADA SKLADIŠTE CO2 “MESSER BH GAS” SOČKOVAC 2011

  • OBJEKAT:Upravna zgrada sa proizvodnim pogonom
  • KLIJENT:Messer BH Gas
  • NIVO OBRADE:Idejni projekat fasade i enterijera.
  • LOKACIJA:Sočkovac
  • POVRŠINA:cca 540 m²
  • KONSTRUKCIJA:Armiranobetonska konstrukcija/ temelji, ploče, grede. Krovna konstrukcija izvedena sa slojevima ravnog krova. Zadržani gabariti postojećeg objekta.
  • MATERIJALIZACIJA:Klasična fasadna obloga, u više boja.

IDEJA:Ovaj objekat nastao je kao reciklaža dizajna prethodnog objekta u Rajlovcu budući da je kompanija odlučila da unificira svoj vizuelni identitet. Zadržani su prepoznatljivi elementi kao što je totem sa nazivom firme i atika u antracit boji. Enterijski projekat izveden je upotrebom živih boja sa akcentom na prisnu radnu atmosferu bez korporacijskih barijera.