VILA POPPER 2012

  • OBJEKAT:Vila Popper-rezidencijalni object vanjsko uređenje
  • FAZA: Izrada idejnog, glavnog projekta sanacije i nadzor
  • ODGOVORNA OSOBA:Edina Sabrihafizović d.i.a.
  • DATUM I LOKACIJA:2012 Sarajevo