Zgrada "ASU" sanacija krova 2012

 

  • OBJEKAT:Sanacija krova na objektu ASU Sarajevo
  • INVESTITOR:ASU Sarajevo
  • FAZA:Nadzor
  • ODGOV. OSOBA:Edina Sabrihafizović d.i.a.
  • DATUM I LOKACIJA:2012   Sarajevo